Corona maatregelen R-Vent Group bedrijven

wij hebben het antwoord!
Corona maatregelen R-Vent Group bedrijven

R-Vent Group en gelieerde bedrijven volgen alle maatregelen op zoals deze door de Rijksoverheid zijn of worden uitgevaardigd. De continuïteit van onze bedrijfsvoering is momenteel nog zoals u dat van ons gewend bent en wij hebben passende maatregelen genomen om dit waar mogelijk ook zo te houden.

Update 11-1-2021

Breed onderzoek in de gemeente Lansingerland

Onze hoofdvestiging is gelegen aan de rand van Bergschenhoek, onderdeel van de gemeente Lansingerland. R-Vent Group en gelieerde bedrijven ondersteunen de maatregelen van de gemeente Lansingerland.

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in de gemeente zijn op onze hoofdvestiging bestaande maatregelen nogmaals doorgelicht. Door de maatregelen strikt in acht te nemen zorgen we voor een gezonde en veilige continuïteit van onze bedrijfsvoering, voor u en onze medewerkers.

De volgende maatregelen zijn, gezien de  situatie omtrent het coronavirus (COVID-19), binnen onze bedrijven onverminderd van kracht:

  • Alle actuele voorschriften omtrent hygiëne en voorzorgsmaatregelen zoals uitgevaardigd door de Rijksoverheid worden nageleefd om de bedrijfsvoering en leveringen te blijven garanderen;
  • Wij houden genoemde voorschriften nauwlettend in de gaten en indien nodig volgen wij aanpassingen in deze voorschriften direct op;
  • Wij hebben zichtbaar (preventieve) maatregelen genomen in onze organisatie, zowel op kantoor, als in onze magazijnen, de productielocaties, de afdeling logistiek als bij onze afhaalbalies op onze vestigingen;
  • Ook staan in nauw contact met onze leveranciers en transporteurs omtrent alle maatregelen;
  • Wij hebben onze leveranciers verzocht, indien verstoringen optreden in de leveringen, ons proactief te benaderen. Mocht dit invloed hebben op onze bedrijfsvoering, dat informeren wij u daarover;
  • Wij zijn te allen tijde bereid mee te denken in mogelijke alternatieven/oplossingen om u volgens afspraak te kunnen blijven bedienen.

Mochten de ontwikkeling in- en/of extern daar aanleiding toe geven, dan zullen wij u hierover via deze weg direct informeren. Indien u op dit moment, of in een later stadium, aanvullende vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met uw vertegenwoordiger of onze afdeling salessupport: verkoop@rvent.nl.

Wij danken u op voorhand voor uw aandacht en medewerking.