Materieel dat weinig uitstoot oplevert Climate Recovery

wij hebben het antwoord!
Materieel dat weinig uitstoot oplevert

‘Kleine bouwplannen moeten makkelijker een vergunning kunnen krijgen’, kopte de Volkskrant op 18 juni jongstleden naar aanleiding van het debat in de Tweede Kamer over het rapport van de commissie-Remkes. Die commissie adviseert om de uitstoot van stikstof met de helft te verminderen voor 2050, terwijl het kabinet niet verder lijkt te willen gaan dan een reductie van 26 procent. De Kamer lijkt het kabinet daarin te steunen. De bouw zou wel makkelijker vergunningen moeten kunnen krijgen, althans voor bouwwerken die onder een nog te bepalen omvang zouden blijven.

De bouw wordt cruciaal voor het herstel van de economie na corona. De sector moet dan wel zijn best doen om materieel in te zetten dat zo weinig mogelijk uitstoot oplevert. De uitstoot van stikstof (in de vorm van stikstofoxide door verkeer en industrie, en in de vorm van ammoniak door de veeteelt) is namelijk een grote bedreiging van de natuur. Om deze reden wees de Raad van State vorig jaar de verlening van bouwvergunningen af, waardoor de bouw met grote problemen kampt om nog aan vergunningen te komen.

Als vergunningen weer makkelijker afgegeven worden, mits er gelet wordt op uitstootreductie, heeft R-Vent het antwoord: Climate Recovery! Met deze oplossing kunnen ventilatiekanalen en isolatie in de helft van de tijd gemonteerd worden. Het CR-kanaalsysteem biedt een assortiment vervormbare (rond en rechthoekig in één) geïsoleerde kanalen en hulpstukken op het gebied van verwarming, ventilatie en airconditioning. Climate Recovery is hoofdzakelijk van gerecycled glas en zand gemaakt, waardoor de componenten duurzamer geproduceerd kunnen worden. Daarnaast levert Climate Recovery kanalen ook een bijdrage aan het reduceren van de CO2-uitstoot van de transport bewegingen. Doordat de kanalen vacuumverpakt plat vervoerd kunnen worden is er minder transport volume nodig, dan bij soortgelijke stalen kanalen. Naast de vermindering van de uitstoot is Climate Recovery ook eenvoudiger te installeren, wat tijdwinst oplevert.

Klik hier voor meer informatie